بیگانگان به زمین حمله کرده اند و بشریت به خطر افتاده و بیگانگان آخرین شانس برای مذاکرات را به زمینی ها می دهند و سپس رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وارد عمل می گردد و …